Arjan van den Born

Hoogleraar en Wetenschappelijk Directeur JADS

Arjan van den Born

Hoogleraar en Wetenschappelijk Directeur JADS

Biografie

Arjan van den Born is gespecialiseerd in ondernemerschap in de creatieve industrie. Vraagstukken die hem interesseren zijn succesvol ondernemerschap, creativiteit, innovatie, collaboratie, crowds,communities, netwerken & nieuwe verdienmodellen. De creatieve industrie is een zeer dynamische sector waar de paradox tussen passie en productie gemanaged en intrinsieke motivatie, creativiteit & innovatie centraal staan en talent management op een hoog niveau staat. Daarnaast doet Arjan ook onderzoek naar corporate entrepreneurship, netwerkorganisaties en turnaround management; een gebied binnen veranderorganisaties dat nauw samenhangt met ondernemerschap omdat zowel ondernemerschap als organisatieveranderingen snelle & effectieve actie veronderstelt.

Alle sessies van Arjan van den Born